Vad gör jag nu

VAD GÖR JAG NU?

EFTERLEVANDEGUIDEN

Efterlevandeguiden är till för att hjälpa efterlevande och stödjande personer som släkt, vänner med mera.


Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamt tagit fram Efterlevandeguiden.se och ansvarar även för att informationen är riktig och neutral.

Broschyren "VIKTIGT ATT VETA NÄR MAN MIST  NÅGON NÄRA"

Vi har sammanställt en kortfattad broschyr med information om vad man bör tänka på i samband med inträffat dödsfall.