Om oss

OM OSS

Toarps Begravningstjänst verkar i samhällena Aplared, Dalsjöfors, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered - samma geografiska område som Toarps församling omfattar.


Toarps Begravningstjänst har funnits sedan år 2007, då verksamheten startade som en del av församlingsverksamheten – som en medlemsvård för församlingsborna. Grundtanken är det lokala och medlemsvårdande samt att uppmuntra till delaktighet; att det finns möjlighet att få hjälp, stöd och rådgivning i närheten av där man bor och att den döde ska få vila på hemmaplan till dess att begravningen äger rum. Sedan 1 januari 2022 ingår Aplared (Ljushult) och Dannike i Toarps församling.


Ekonomiskt finns Toarps Begravningstjänst inom församlingens serviceverksamhet, dock med en särredovisning för att skilja den från begravningsverksamheten, och arbetstiden inom begravningstjänsten interndebiteras. Begravningsrådgivarna och  personalen som kör transporter och har hand om minnesdokumentationen är anställda av församlingen och arbetar övrig tid inom kyrkogårdsförvaltningen, vilket gör att de ofta blir följeslagare genom hela processen - från hämtning, genom samtal och förberedelser fram till gravsättningen. Toarps Begravningstjänst har ingen jurist anställd, men förmedlar den kontakten om behov finns. För övrigt hjälper, stöttar och förmedlar man i alla de moment som uppkommer i samband med dödsfall.

IMG_4268___serialized1
toarpskistan med hand___serialized1
IMG_3074___serialized2

Tel. 033-16 96 17